Informatie voor de leden

 

De vereniging wil op basis van goed nabuurschap en solidariteit een bijdrage leveren aan het op een passende wijze verzorgen van de begrafenis of crematie. Onderdeel van deze bijdrage is een financiële tegemoetkoming in de kosten van de begrafenis door het uitvoeren van allerlei noodzakelijke werkzaamheden tot een bedrag van € 1200,-

 

Naast de gebruikelijke dienstverlening zorgt de uitvaartleider vooral voor een eerste opvang van de nabestaanden en regelt in overleg de hele organisatie rond de begrafenis of crematie. De vereniging heeft vooraf afspraken gemaakt over de kosten, die voor de dienstverlening in rekening mogen worden gebracht. Op deze manier kan “De Laatste Eer- Lippenhuizen“ een volledige uitvaart (zonder winstoogmerk) voor haar leden verzorgen.

 

Het lidmaatschap van de vereniging bedraagt € 25,00 per persoon per jaar. Tot 18 jaar betaalt een kind/jongere geen contributie, mits beide ouders lid zijn. Kinderen, jonger dan 18 jaar, waarvan één der ouders lid is, betalen de “halve” contributie per jaar. Na de leeftijd van 18 jaar kan iedereen zich persoonlijk als lid bij de vereniging laten inschrijven. Bij overschrijving van een andere vereniging of bij het lid worden op oudere leeftijd worden de financiën op een door alle verenigingen gebruikte intredetabel geregeld.

 

 

 

Als lid van de “De Laatste Eer” bepaalt u zelf hoe uw persoonlijk afscheid er uit gaat zien. Er zijn mogelijkheden voor het opbaren thuis, maar als lid van de vereniging kunt u ook kiezen voor een opbaring bij de Stichting Opbaarruimte Gorredijk e.o. U kunt daar gebruik maken van een "vrij sleutelsysteem", dat het mogelijk maakt om op elk moment - dus zowel overdag als 's nachts - een bezoek te brengen aan dit afscheidshuis. De overledene is dan wel niet thuis, maar u ondervindt nagenoeg dezelfde faciliteiten.

 

Leden betalen een aanzienlijk lager tarief voor de uitvaart, omdat de vereniging een aantal diensten tijdens de begrafenis of crematie gratis uitvoert. Niet-leden ontvangen uiteraard geen korting en betalen een  toeslag op de verleende diensten.

 

Het overige deel van de kosten van de begrafenis of crematie komt voor eigen rekening. Afhankelijk van uw persoonlijke financiële situatie kan het gewenst zijn om een aanvullende voorziening te treffen.

Onze vereniging is aangesloten bij de Federatie van Uitvaartverenigingen in Friesland. De Friese Federatie werkt weer samen met het Landelijk Samenwerkingsverband van Uitvaartinstellingen zonder Winstoogmerk (NARDUS ).    

 

Bij een overlijden dient u zich te wenden tot de uitvaartverzorger van de vereniging,   

Bel  ( dag of nacht):        06-30389594       

Zonder melding aan de uitvaartverzorger of het bestuur kan uw financiële tegemoetkoming worden ingehouden.

 

note. aan de informatie op deze website kunnen geen rechten worden ontleend