DE LAATSTE EER    -     LIPPENHUIZEN

 

Vereniging voor begraven en cremeren

 

Eén ding is zeker in het leven: Wat geboren wordt, zal ooit weer sterven . Zelfs de mens moet zich onderwerpen aan deze wetmatigheid van de natuur.

Het omgaan met de dood en de doden gaat gepaard met zeden en gebruiken die per cultuur en per volk kunnen verschillen. Maar een belangrijke overeenkomst is, dat nabestaanden hun overledenen met zorg en eerbied willen omringen.

Het oprichten van begrafenisvereniging   DE LAATSTE EER – Lippenhuizen in 1914 was een antwoord op de gewoonte dat het verzorgen van de begrafenis als “burenplicht” werd gedaan. Iedere buurman en buurvrouw kreeg een taak toebedeeld wanneer iemand was overleden: Afleggen, kisten, aangifte doen op het gemeentehuis, rouw-aanzeggen, klokluiden, dragen, koffieschenken, grafdelven. En omdat de ene buurman/buurvrouw deze taak zorgvuldiger uitvoerde dan de ander, kwam de wens om een vereniging op te richten voor het hele dorp met een vaste bode, vaste aflegsters en vaste dragers niet geheel onverwacht.
Door in te spelen op nieuwe ontwikkelingen in de uitvaartwereld voorziet onze vereniging nog steeds in een behoefte. Het verzorgen van begrafenissen en crematies zonder winstoogmerk blijft het hoofddoel, waardoor wij garanderen, dat commerciële belangen geen hoofdrol spelen bij de verzorging van uw uitvaart.

DE LAATSTE EER is een vereniging voor en door leden. Het bestuur legt ieder jaar verantwoording af op de ledenvergadering. Hier kunnen de leden meepraten over het te voeren beleid, de hoogte van de contributie en het vaststellen van de ledenkorting. 

Leden kunnen de uitvaart of crematie volledig naar eigen wens laten uitvoeren.

 
Voor de inwoners die nog geen lid zijn van onze vereniging geldt misschien wel het volgende gezegde:

 

“Er moet eerst iets gebeuren, voordat er iets gebeurt”. (Johan Cruijff).

 

Als u deze wijsheid geen werkelijkheid wilt laten worden, dan kunt u contact opnemen met  onze vereniging!