Aspecten na het overlijden

 

Erfrecht

Als een familielid overlijdt, krijgen de nabestaanden te maken met het erfrecht. De wet bepaalt namelijk wie er erfgenaam is. Als u wilt afwijken van de wettelijke erfopvolging moet u een testament maken. Hierin kunt u ook aangeven wie na uw overlijden voogd over uw minderjarige kinderen moet worden. Een testament wordt opgesteld door een notaris en kan door u op ieder moment weer worden gewijzigd. De inhoud blijft geheim tot na uw overlijden. De registratie van de testamenten wordt bijgehouden door het Centraal Testamentenregister in Den Haag.

 

Na het overlijden kan een notaris een verklaring van erfrecht opmaken. In deze verklaring geeft hij o.a. aan wie er erfgenaam is en wat hun bevoegdheden zijn. Voordat de notaris de verklaring opstelt gaat hij na of er ook een testament is.

 

Bankzaken

Na een overlijden worden alle bankrekeningen die op naam van alleen de overledene staan geblokkeerd. Pas nadat een verklaring van erfrecht is opgemaakt, kunnen de erfgenamen weer over de rekening beschikken. Voor een overblijvende partner heeft dit vervelende gevolgen, omdat ook hij/zij tot die tijd de bankrekeningen niet kan gebruiken. Daarom is het raadzaam om een of meer "en/of" rekeningen te openen.

 

 

Algemene nabestaandenwet (Anw)

Een overblijvende partner (voor zover nog geen 65 jaar) kan recht hebben op een uitkering volgens de Algemene nabestaandenwet (Anw). Deze uitkering moet zelf worden aangevraagd bij de Sociale Verzekeringsbank.

 

Om in aanmerking te komen voor een uitkering moet de nabestaande tenminste aan een van de volgende regels voldoen:

 

-           Hij/zij moet geboren zijn voor 1950 of,

-           hij/zij moet een ongehuwd kind jonger dan 18 jaar verzorgen of,

-           hij/zij moet voor meer dan 45% arbeidsongeschikt zijn.

 

Daarnaast is de hoogte van de uitkering afhankelijk van de andere eigen inkomsten van de nabestaande na het overlijden.

Omdat niet iedereen meer voor een uitkering in aanmerking komt, kan het verstandig zijn om dit zogenaamde Anw-gat te laten verzekeren. (Opmerking: omdat de Anw pas per 1 juli 1996 is ingevoerd zijn er voor bepaalde categorie├źn personen verzachtende overgangsmaatregelen getroffen).

 

 

Tenslotte

Mocht u nog vragen hebben of nadere informatie wensen, dan kunt u altijd contact opnemen met een van onze verenigingen of met de uitvaartverzorger.