Dagelijks bestuur: 

Voorzitter: Dhr. H. Veenstra                    Alde Dyk 76 8407 AG Terwispel        tel. 0513-571561

Secretaris: vacature              

Peningmeester: Dhr. H Geerligs            Stationsweg 77 8401 DM Gorredijk         tel. 0513- 4 62107


Administratie:

Mevr. G.Geerligs-Holthuis Stationsweg 77 8401 DM Gorredijk          tel. 0513-462107



Stichting grafonderhoud:

Voor informatie betreffende de Stichting grafonderhoud kunt u contact opnemen met 

Dhr. A de Jong                        Smidte 66                    8407 ET           Terwispel             


Bij overlijden is de uitvaartverzorger bereikbaar onder

telefoonnummer: 06-30389594