Doelstelling

De doelstelling van de uitvaartvereniging is het op passende wijze verzorgen of doen verzorgen van uitvaarten en het geven van de gewenste voorlichting op dit gebied.

 

Wat biedt de vereniging “De Laatste Eer” haar leden

Naast de gebruikelijke dienstverlening zoals omschreven in onze doelstelling, zorgt de uitvaartleider vooral voor een eerste opvang en regelt dat de juiste instanties worden ingeschakeld. Bovendien heeft de vereniging vooraf afspraken gemaakt over prijsstellingen met betrekking tot de dienstverlening. Op deze manier kan “Gorredijk – Tijnje – Terwispel” een volledige uitvaart voor haar leden verzorgen. 

 

Hoe wordt u lid?

Iedereen in ons werkgebied kan lid worden van onze vereniging. Als lid dient men jaarlijks contributie te betalen, die door de algemene ledenvergadering wordt vastgesteld. Momenteel bedraagt de contributie € 25,- per jaar voor leden vanaf 18 jaar en ouder en betaling door middel van machtiging.

Voor het betalen met acceptgiro wordt € 3,00 kosten in rekening gebracht. De afschrijving van de contributie op uw rekeningafschrift is uw bewijs van lidmaatschap. 

Kinderen zijn tot 18 jaar gratis lid als een of beide ouders of verzorgers ingeschreven zijn als lid.

Wordt u op oudere leeftijd lid dan moet een entreegeld worden betaald volgens een naar leeftijd opgestelde intredetabel.

De vergoeding voor volwassenen bij een overlijden is m.i.v. 2018 vastgesteld op € 1250,-. 

Bij kinderen en jongeren is het een deel daarvan. 


Wilt u lid worden dan kunt u zich via de mail aanmelden als lid. Zie hiervoor het contactformulier op deze website.

 

Attentie

U dient adreswijzigingen c.q. wijzigingen in uw gezinssamenstelling door te geven aan de administratie van de vereniging, u loopt anders het risico geen uitkering te ontvangen. Persoonsgegevens worden beveiligd bewaard en niet gedeeld met derden. 

Beëindiging van het lidmaatschap uitsluitend schriftelijk melden aan de administratie van de vereniging voor 30 november.


Voor een goede dienstverlening is het van wezenlijk belang dat adreswijzigingen en wijzigingen in de gezinssamenstelling, zo spoedig mogelijk worden doorgegeven aan de administratie.

 

 

 

Melding van een overlijden

Bij een overlijden dient u te wenden tot de uitvaartverzorger van de vereniging. 

Bel dag of nacht:        06-30389594

 

Wanneer u geen gebruik wilt maken van de dienstverlening van de vereniging, kan het recht op uitkering vervallen  indien niet met het bestuur wordt overlegd.

 

note. aan de informatie op deze website kunnen geen rechten worden ontleend