Opbaarruimte Gorredijk eo.


In opdracht van de gemeente Opsterland is in 1980 de Aula aan de Hegedijk te Gorredijk gebouwd. Voor de exploitatie van de Aula is in hetzelfde jaar de “Stichting Opbaarruimte Gorredijk en Omstreken” opgericht. In deze stichting nemen de uitvaartverenigingen “De Laatste Eer” te Gorredijk, Hemrik, Jubbega, Hoornsterzwaag, Langezwaag, Lippenhuizen, Tijnje, en de afdeling Friesland van Yarden plaats.

In het bestuur zijn alle Uitvaartverenigingen en ook YARDEN vertegenwoordigd door een afgevaardigde, zodat elke achterliggende organisatie op de hoogte is van de activiteiten en resultaten van de Stichting.

 

 

 

 

In 2000 is er door het bestuur van de Stichting contact opgenomen met de gemeente om over een verbouwing van het gebouw te praten. Het bestuur was van mening, dat het gebouw niet meer voldeed aan de eisen, die gesteld werden aan “het opbaren van een overledene”. Er is het gemeentebestuur voorgesteld om het gebouw aan te passen en wel door het formeren van opbaarkamers. Na enige onderhandelingen is in november 2001 het gebouw voor een symbolisch bedrag aan de Stichting in eigendom overgedragen. Hierna is de Stichting begonnen een plan te maken voor de verbouwing van de Aula, zodat in februari 2003 de vernieuwde Aula geopend kon worden.

De Aula bestaat uit 4 familiekamers, met een ontvangstruimte voor condoleance.


 

 

 

H et is nu mogelijk om de overledene op te baren in een eigen kamer, waarvan dan ook de familie de sleutel krijgt. In de kamer kan de familie zelf bepalen hoe zij deze wil inrichten met o.a. kaarsen, bloemen of voorwerpen van de overledene. Zolang de overledene aanwezig is, heeft de familie door de sleutel altijd toegang tot de Aula en tot de betreffende kamer. In de ontvangstruimte kan men zichzelf koffie en thee inschenken en zijn toiletten bereikbaar. Hierdoor krijgt de familie optimaal de gelegenheid om afscheid van hun dierbare te nemen.

 

Stichting Aula opbaarruimte Gorredijk

Hegedyk 20

8401 BJ Gorredijk

0513-461439

06-27305257


Beheerder; 

Mevr. EM van Lingen