WELKOM

op de website van de gezamenlijke verenigingen “De Laatste Eer” van

Gorredijk-Terwispel- Tijnje  en Lippenhuizen.


Verenigingen voor begraven en cremeren

 

We zijn verheugd u te mogen begroeten op de website van onze verenigingen “De Laatste Eer”. De twee bovengenoemde verenigingen werken enerzijds nauw samen om uw begrafenis of crematie vlekkeloos te laten verlopen, terwijl anderzijds elke vereniging volstrekt zelfstandig is en op financieel terrein een eigen beleid voert. We vormen een cluster met 3 verenigingen, Lippenhuizen, Gorredijk-Terwispel-Tijnje en Jubbega-Hoornsterzwaag.

Dit cluster van verenigingen heeft gezamenlijk een bode  n.l. Mevr . Erna Jansen. Ook de aflegsters en dragers, die de verenigingen van dienst zijn, worden over en weer uitgeleend. In alle omstandigheden wordt echter zoveel mogelijk rekening gehouden met de wensen van de nabestaanden, waardoor ook het dragen van de kist door mensen uit de eigen omgeving tot de mogelijkheden blijft behoren.

Het samenwerkingsverband van de drie verenigingen is in het leven geroepen om de gang van zaken rond een begrafenis of crematie zo soepel mogelijk te laten verlopen. Officieel is er geen overkoepelend bestuur; in de praktijk is er een bestuurslid van elke vereniging, dat zich bezighoudt met de gezamenlijke bijeenkomsten en twee keer per jaar de vergaderingen voorbereidt. Daarnaast is er een jaarlijks werkoverleg met alle vrijwilligers, die werkzaamheden voor de verenigingen verrichten.

Alle drie verenigingen werken zonder winstoogmerk en zijn aangesloten bij de Federatie van Uitvaartverenigingen in Friesland. Alle door de nabestaanden gewenste diensten worden op maat geleverd: Voor zaken die niet worden uitgevoerd, wordt ook niet betaald. Zoals reeds eerder vermeld voert elke vereniging zijn eigen financiële beleid en u kunt bij de informatie van de afzonderlijke verenigingen bekijken, wat dat in de praktijk betekent.

Mocht u na het lezen van de informatie besluiten lid te worden van één van onze verenigingen, dan heten we u van harte welkom. Op de ledenvergadering kunt u mede het beleid bepalen van de door u gekozen vereniging!

Namens de verenigingen, Gjalt Mulder.Aangesloten bij;